Portfolio

ศูนย์การประชุม Sea Complex

ศูนย์การประชุม Sea Complex

ศูนย์ประชุมเป็นอาคารหรือกลุ่มอาคารที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมการชุมนุมหรือการสัมมนา ศูนย์การประชุมอาจปรับให้เหมาะกับเหตุการณ์เฉพาะเช่นการปรากฏตัวของลำโพงหรือนักดนตรีที่มีชื่อเสียง ในบางกรณีการประชุมหรือเหตุการณ์อื่น ๆ เกิดขึ้นในศูนย์หรืออาคารที่ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุม แต่มีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมทางธุรกิจและการสัมมนาอาจเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อผู้เข้าร่วมประชุม นี่อาจเป็นระยะทางไกลจากบ้านเกิดของผู้เข้าร่วมประชุม แต่ผู้วางแผนกิจกรรมต้องการหาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางน้อยที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน หากการประชุมมีขึ้นในสองสามวันหรือมีการสัมมนาหลายครั้งอาจมีการจัดศูนย์การประชุมกับที่พักเพื่อให้คนที่เข้าร่วมไม่ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม 

Date

22 January 2015

Categories

Joomla

About Bangpoo

สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

789 หมู่ 1 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02-174-3390-99 Email Address : bangpoocity@hotmail.com,

admin@bangpoocity.com

©2024 Bangpoo Municipality. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search